HOME > Verandert > Ander decor

Ander decor

Verandering van decor

Natuurlijk veranderen we ook het decor. Daarmee bedoelen we het uiterlijk van de buurt.

Er wordt gewerkt aan meer veiligheid en meer levendigheid in de buurt door het organiseren van activiteiten en meer nieuwe bedrijvigheid. Ook wordt een deel van de openbare ruimte aangepakt en wordt een deel van de woningen vervangen. Het doel is meer levendigheid te creëren in een prettige omgeving waar iedereen (bewoners en bezoekers) zich thuis voelt.

Een levendige wijk met bedrijvigheid geconcentreerd langs de Edisonstraat met accenten op het Celsiusplein en de kop van de Edisonstraat als belangrijke toegangspoort, uithangbord voor Woensel West. Met daarachter bijzondere woonbuurtjes waar het goed toeven is. De kracht van de in 2007 vastgestelde visie is en blijft dat de verschillende projecten los van elkaar kunnen worden gestart. Dat is van groot belang vanuit de wens dat de ontwikkelingen in Woensel West in samenspraak met de bewoners tot stand komen en aansluiten bij de wensen die worden geformuleerd over de eigen woonomgeving.

De concrete projecten die invulling geven aan deze stedenbouwkundige visie zijn te vinden onder ‘bouwt’.

Stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie  "Omdat smaken verschillen"

Download de Stedenbouwkunidge ontwikkelingsvisie als PDF;
Actualisering_van_de_visie_small.pdf
 (4.5mb)