HOME > Ondersteunt > Zorghuurders

Binnenboord houden van zorghuurders

Het binnenboord houden van zorghuurders

Het emancipatieprogramma richt zich op mensen die zelf ook vooruit willen in het leven.

Naast deze groep is er in Woensel West nog een relatief groot aantal bijzondere huurders. Huurders die bijzondere aandacht vragen, die niet altijd zelfstandig de weg vinden en daarbij hulp of zorg nodig hebben. Soms raken zij daardoor ongewild in de problemen. Soms bouwen ze huurschulden op of veroorzaken zij overlast voor hun buren. Met een steuntje in de rug kunnen deze mensen weer vooruit. Deze groep noemen we de zorghuurders. Deze zorghuurders worden in beeld gebracht en actief bezocht door een speciaal daarvoor opgeleide medewerker van Trudo. Om voor hen en hun omgeving weer een acceptabele en beheersbare situaties te creëren, zal het veelal noodzakelijk zijn om deze huurders aanvullende zorg of ondersteuning te bieden. 


Om deze zorghuurders binnen boord te houden is er in Woensel West ook een casusoverleg georganiseerd. . In het casusoverleg nemen alle hulp- en dienstverleners deel die in WW werkzaam zijn. Samen hebben ze het doel om signalen van zorg rondom een bewoner te delen, vervolgens afspraken te maken welke zorg een bewoner nodig heeft en welke hulp en dienstverleners hier voor worden ingeschakeld. De buurtonderneming borgt de continuïteit door ruimte, administratie en voorzitterschap van het casusoverleg te organiseren en daar waar nodig op te schalen.