HOME > Ondersteunt > Sociale uitsluiting

Tegengaan van sociale uitsluiting

Tegengaan van sociale uitsluiting

Wat te doen met huishoudens waarvan de leefwereld - om wat voor reden dan ook - klein is geworden. Die niet of nauwelijks meer meedoen aan het maatschappelijk leven? Voor die huishoudens worden activiteiten ontplooid waarmee de wereld rondom hen weer groter wordt.

Ontmoetingen in wijkrestaurant In de Voortuin bijvoorbeeld. Of ontmoeting en ondersteuning in de Tulp. Dagbesteding in het Emmaüs. Allerlei initiatieven van bewoners. De diverse maatjesprojecten die zijn opgestart. De wijksportclub. Maar ook zogenaamde Magic Moments, waarbij medebuurtbewoners meegaan op een dagtrip.