HOME > Ondersteunt > Kinderen en jeugd

Kansen voor kinderen en jeugd

Kansen voor kinderen en jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Helaas lopen juist kinderen uit gezinnen met sociale problemen vaak achter op hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen dat op eigen kracht meestal niet inhalen. Juist voor hen worden kansen gecreëerd om aan te haken. Denk aan taalonderwijs, mentoren en voorschoolse opvang. Maar ook aan stageplaatsen en werkervaringsplekken.

Voor kinderen (tot 14 jaar) is er inmiddels een groot netwerk van voorzieningen en mogelijkheden. Er is een groot aanbod van activiteiten in sport, educatie, ontspanning en ondersteuning. Heel veel kinderen maken van één of meerdere activiteiten gebruik binnen of buiten de wijk.

De activiteiten zijn:
• Spilcentrum Boschdijk, spilpartners hebben gezamenlijk pedagogisch raamplan. (meer informatie)
• Inzet programmamanager Spil op gerichte programmering kinderen en jongeren zoals sinterklaasfeest, kinderkamp, dagje efteling, knutselexpeditie, computerclub, sportactiviteiten. (meer informatie)
• Taalonderwijs voor kinderen en hun ouders.
• Schoolondersteuning door inzet mentoren/maatjes voor kinderen van groep 7 en 8 en huiswerkbegeleiding.
• Wijksportclub met specifieke sport en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren (meer informatie).
• Muzieklessen via Stichting Hengel (meer informatie)