HOME > Ondersteunt > Inplaatsers

Inplaatsers

Huurders waar de wijk iets aan heeft!

De Eindhovense wijk Woensel-West is een sterke, gezellige volkswijk, die echter een aantal serieuze problemen kent. Samen met de gemeente en bewoners pakt Trudo deze problemen op een vernieuwende manier aan. Zo is de vrije verhuur van vrijkomende woningen in deze wijk stopgezet. Enerzijds willen we hier het aantal huishoudens waar cumulatieve achterstanden aan de orde zijn, begrenzen en zo voorkomen dat problemen zich verder stapelen. Anderzijds willen we voorrang geven aan huurders die een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan het publieke belang in de wijk.

Inplaatsen nieuwe huurders
Om te voorkomen dat de komende jaren probleemhuurders in de wijk instromen, worden nieuwe huurders pas na een intake-gesprek geplaatst. We richten ons daarbij op huurders die een maatschappelijke bijdrage willen leveren aan de wijk. Een moeder zonder betaalde baan bijvoorbeeld, die voor kinderopvang wil zorgen. Iemand die in staat en bereid is startende allochtone ondernemers te begeleiden. Of studerende huurders die enkele uren per maand de handen uit de mouwen willen steken voor bewoners van hun wijk. Bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding, taallessen aan allochtonen, hulp bij het invullen van formulieren, computerlessen, voorlezen aan kinderen, sportactiviteiten en andere vormen van vrijwilligerswerk.

Inmiddels zijn ingeplaatste huurders met de eerste projecten gestart. Fontys-studenten geven bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met Spilcentrum Palet en Stichting Hengel – een initiatief van buurtbewoners die met name kinderen willen helpen zich te ontwikkelen en te ontplooien – huiswerkbegeleiding aan twee groepen kinderen. In een Trudo-pand aan het Celciusplein begeleiden ze jonge kinderen met name bij het lezen. Brugklasleerlingen worden er individueel begeleid bij het maken van hun huiswerk.

Een ander project dat eveneens met ingeplaatste huurders wordt uitgevoerd, is de Knutselexpeditie. Het is een initiatief van BAZ (Broedplaats Aan Zet), een groep creatieve ondernemers die in Woensel West niet alleen hun eigen ‘ding’ doen, maar zich ook sterk maken voor de wijk. Elke woensdagmiddag komen kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar naar een atelier in de Broedplaats, een voormalig schoolgebouw in de Galileïstraat. Daar ontdekken ze onder prima begeleiding hoe handig en creatief ze wel niet zijn en wat je allemaal met gereedschap (en vooral veel fantasie!) kunt maken.

Voor kinderen (tot 14 jaar) is er in WoenselWest een groot netwerk van voorzieningen en mogelijkheden. Er is een groot aanbod van activiteiten in sport, educatie, ontspanning en ondersteuning. Heel veel kinderen maken van één of meerdere activiteiten gebruik binnen of buiten de wijk.


De activiteiten zijn:
• Spilcentrum Boschdijk, spilpartners hebben gezamenlijk pedagogisch raamplan.
• Inzet programmamanager Spil op gerichte programmering kinderen en jongeren.

Het kinder en jongerenwerk worden gericht ingezet op kwetsbare jeugd en initiatieven vanuit jeugd zelf.
• Taalonderwijs voor kinderen en hun ouders.
• Schoolondersteuning door inzet mentoren / maatjes kinderen groep 7 en 8 en huiswerkbegeleiding.
• Wijksportclub met specifieke sport en spel voor kinderen en jongeren. Knutselexpeditie, Knap, computerclub, sportactiviteiten SPIL, muzieklessen de Hengel
• Magic Moments faciliteren. Sinterklaasfeest, kinderkamp, dagje efteling.