Visie

Sint Trudo wil bijdragen aan de ontwikkeling van Woensel West tot een buurt die kansen biedt, met veel (zelf)oplossend vermogen. Daarom zet de corporatie vooral in op de ontwikkeling en het zelfbewustzijn van de bewoners; de emancipatie. Zo kan sociale uitsluiting worden tegengegaan en verbeter je de mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten. Motto van Trudo is: Supporting people.

De volgende stap in het ontwikkelproces is het veranderen van het decor. Trudo wil de ruimtelijke structuur van de buurt, de woningen, de concentratie van bedrijvigheid en de kwaliteit van openbare ruimte en voorzieningen verbeteren. Samen met de gemeente Eindhoven is daarvoor een plan opgesteld, dat onder meer bestaat uit het vervangen van 500 woningen door nieuwbouw. De uitvoering daarvan is in volle gang.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het verbeteren van het imago van de buurt. Het realiseren van een aantal bijzondere architectonische landmarks draagt bij aan deze ambitie. Trudo vroeg daarom architectenbureau DiederenDirrix een voorstel te doen voor de verbijzondering van een aantal hoekpanden in en rond de Edisonstraat.  

Bekijk hier de Visie Woensel West brochure.