De opgave

Sint Trudo beoogt in het kader van de herontwikkeling van Woensel West op verschillende strategische hoeken van en rond de Edisonstraat bijzondere objecten te realiseren. Deze hoekpanden krijgen een door Bert Dirrix van architectenbureau DiederenDirrix ontworpen generieke en neutrale begane grondverdieping: de sokkel. Daarboven moet een specifieke en expressieve opbouw komen. Er zijn al ideeën voor bijzondere, veelal publiekstrekkende functies die in deze hoekpanden kunnen worden gevestigd. Er is nog behoefte aan ideeën voor de opbouw van deze sokkels.

Voor de opbouw van de sokkel op de hoek Edisonplein / 2e Franklinstraat schrijft Trudo een openbare ontwerpwedstrijd uit. Aan (teams van) architecten, kunstenaars en vormgevers de vraag om met ontwerp-ideeën te komen voor een specifieke en expressieve opbouw van maximaal drie verdiepingen. De opbouw heeft een verblijfsfunctie en dient te bestaan uit maximaal twee wooneenheden: bijvoorbeeld een studio van 35 m2 (1 verdieping) en daar bovenop een woning van 70 m2 (2 verdiepingen). De woningen zullen voor verhuur beschikbaar komen.

De opbouw moet een vormgeving en beeldkwaliteit krijgen die bijdragen aan de doelstellingen voor Woensel West als geheel en die ook passen bij het specifieke karakter van de hoek. Trudo vraagt nadrukkelijk om een eigenzinnige interpretatie van de opgave.

Sint Trudo is voornemens het winnend ontwerp uit te voeren. Dat betekent dat het ontwerp in teamverband verder uitgewerkt zal worden, waarbij ook gekeken zal worden naar de Nederlandse wet- en regelgeving die van toepassing is. Voor de uitvoering is een budget beschikbaar van € 250.000,-. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

Download hier de brochure Veranderend decor Edisonstraat.