HOME > Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

    de eigenaar: de eigenaar van de website;
    gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Copyright notice
Geen enkele tekst, afbeelding, animatie of andere onderdelen van deze website mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Stichting Trudo.

Toestemming voor reproductie van onderdelen van de website kan worden gevraagd via communicatie@trudo.nl
Het copyright blijft eigendom van Stichting Trudo.

Copyright © Stichting Trudo, 2013. Alle rechten voorbehouden.

No text, picture, animation or other elements of this website may be reproduced in any form without written permission of Stichting Trudo.

Permission for reproduction of elements of the website can be asked by e-mail communicatie@trudo.nl

Copyright remains the property of Stichting Trudo.
Copyright © Stichting Trudo, 2013. All rights reserved.